Klauzula informacyjna

Klauzula Informacyjna - RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pysznicy:

  1. Administratorem danych osobowych czytelników i wszystkich osób, które korzystają z naszych usług i serwisów oraz klientów, kontrahentów i innych osób, z którymi współpracujemy, jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pysznicy, z siedzibą przy ul. Wolności 277, 37-403 Pysznica.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Dane będą przetwarzane w celu:
   • korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki oraz zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów;
   • zorganizowania, przeprowadzenia i promocji wydarzeń w Bibliotece, m.in. konkursów, warsztatów, klubów dyskusyjnych, spotkań autorskich, w tym takich, których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line;
   • umożliwienia kontaktu z Biblioteką poprzez formularze kontaktowe i pocztę elektroniczną;
   • prowadzenia badań analitycznych i statystycznych (dane zanonimizowane);
   • prowadzenie działalności bibliograficznej, informacyjnej oraz dokumentacyjnej.
  4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
   • ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r.,
   • ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r.,
   • oraz zgoda Użytkownika, w celu i zakresie określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1, lit. a i c RODO).
  5. Dane osobowe podawane są przez Użytkowników dobrowolnie, jednakże konieczne do realizacji celów, dla jakich są zbierane. Podanie danych jest niezbędne do nabycia prawa korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych celów przetwarzania oraz tak długo, jak jest to niezbędne dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, jak również wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
  7. Dostęp do danych posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
  8. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzana, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
  10. Dane Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  11. Dane nie będą udostępnianie innym podmiotom, w tym nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
Dane adresowe


ul. Wolności 277
37-403 Pysznica

tel. 15 841 00 05

e-mail: biblioteka@pysznica.pl

Image
Godziny otwarcia

Poniedziałek 11.00 – 18.00
Wtorek 9.00 – 16.00
Środa 11.00 – 18.00
Czwartek 9.00 – 16.00
Piątek 11.00 – 18.00
Sobota 9.00 – 16.00
Jastkowice - informacja szczegółowa odnośnie sobót