Facebook

Licznik odwiedzin

nowosci

 

 

logo mkidn 1263

bn poz

nc2021

 

Zakup nowości wydawniczych

w 2021 r. zrealizowano

ze środków finansowych

Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego

w ramach Narodowego Programu

Rozwoju Czytelnictwa 2.0


O bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Pysznicy jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Pysznica. Biblioteka działa w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.


Gminna Biblioteka Publiczna w Pysznicy jest placówką służącą upowszechnianiu wiedzy i dziedzictwa kulturowego.  Zaspokaja potrzeby edukacyjne, kulturalno-rozrywkowe i informacyjne mieszkańców Gminy Pysznica.


Do zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy należą:

  • dostarczanie wiedzy ogólnej za pośrednictwem zgromadzonych zbiorów ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz prowadzenie działalności informacyjno-dokumentacyjnej dotyczącej środowiska, w którym biblioteka działa;
  • upowszechnianie czytelnictwa książek, czasopism i innych dokumentów piśmienniczych;
  • wspomaganie w kształceniu ogólnym i zawodowym;
  • kształtowanie kultury społeczeństwa przez organizowanie własnych imprez kulturalnych oraz współpracę z innymi instytucjami;
  • służenie kulturalnej rozrywce użytkowników biblioteki w ich czasie wolnym, przez zapewnienie swobodnego korzystania z gromadzonych materiałów bibliotecznych;
  • popularyzowanie zbiorów i usług bibliotecznych w środowisku lokalnym przez własne działania (wystawy, konkursy, kiermasze, stronę internetową).


Bardzo serdecznie zapraszamy miłośników dobrej literatury do Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy oraz jej filii w Jastkowicach i Kłyżowie.

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 


dkk logopolona baner 06a
 
 Portal e-Usług bibliotecznych w.bibliotece.pl