Licznik odwiedzin

nowosci

 

 

logo mkidn 1263

bn poz

nprc

 

Zakup nowości wydawniczych

w 2020 r. zrealizowano

ze środków finansowych

Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego

w ramach Narodowego Programu

Rozwoju Czytelnictwa


Konkurs Plastyczny pod hasłem „ Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia” Drukuj Email
wtorek, 13 kwietnia 2021 03:23

Regulamin Konkursu Plastycznego

pod hasłem „ Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia”

 1. Organizatorzy:

Gminna Biblioteka Publiczna w Pysznicy - Filia w Kłyżowie

przy współpracy

z Publiczną Szkołą Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie

Patron wspierający

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Maksymiliana Kolbe w Kłyżowie

 1. Cele konkursu:

  1. Przygotowanie do beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego;

  2. Inspirowanie dzieci i młodzieży do poznania przesłania zawartego w „ABC Społecznej Krucjaty Miłości” oraz pogłębianie wiedzy o Kardynale Wyszyńskim w oparciu o literaturę dostępną w bibliotece;

  3. Upamiętnienie 120. rocznicy urodzin i 40 rocznicy śmierci Prymasa Tysiąclecia.;

  4. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci;

  5. Prezentacja twórczości dzieci i młodzieży.

 1. Temat konkursu: „ Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia” – plakat prezentujący naukę i przesłanie Kardynała w oparciu o „ABC Społecznej Krucjaty Miłości”.

 2. Konkurs adresowany jest do uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych z terenu gminy Pysznica

Kategorie wiekowe:

 • uczniowie kl. IV -VI szkoły podstawowej;

 • uczniowie kl. VII-VIII szkoły podstawowej;

 • uczniowie szkół ponadpodstawowych.

 1. Zasady wykonania pracy:

  1. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu ilustrującego hasła zawarte w „ABC Społecznej Krucjaty Miłości” (Załącznik Nr 2).
   Format pracy B2 (50x70), układ dowolny: poziomy lub pionowy;

  2. Technika wykonania dowolna: malarstwo, grafika, rysunek;

  3. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę, nie dopuszcza się wykonania plakatów rodzinnych;

  4. Przy ocenie zostanie wzięta pod uwagę zgodność z tematem, wartość artystyczna pracy oraz samodzielność i sposób wykonania (staranność i estetyka);

  5. Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych klasy: IV-VI, VII-VIII oraz szkoła ponadpodstawowa;

  6. Praca powinna zawierać metryczkę, na odwrocie plakatu: imię i nazwisko, klasa, szkoła, numer telefonu;

  7. Do pracy należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych na potrzeby promocji konkursu (Załącznik nr 1)
   na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz. Urz. UE L 119, s. 1/ – RODO

 1. Termin wykonania prac: 12.05.2021r. Plakaty należy dostarczyć do PSP w Kłyżowie lub Biblioteki Publicznej w Kłyżowie.

 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28.05.2021r.

 3. Postanowienia końcowe:

 • Uczestnik biorący udział w konkursie, akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

 • Prace, które nie spełniają wymogów regulaminu, nie zawierają wszystkich informacji nie będą oceniane przez komisję konkursową

 • Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania pracami, które nie podlegają zwrotowi oraz prawo bezpłatnego publikowania prac nadesłanych na konkurs.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 


dkk logopolona baner 06a
 
 Portal e-Usług bibliotecznych w.bibliotece.pl