Medal „W dowód uznania” dla biblioteki Drukuj
czwartek, 13 maja 2021 03:54

01Gminna Biblioteka Publiczna w Pysznicy została odznaczona przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich medalem „W dowód uznania”.
Placówka obchodząca w ubiegłym roku jubileusz 65-lecia powstania została doceniona za wyróżniającą się działalność w tworzeniu i upowszechnianiu kultury i czytelnictwa.

Medal „W Dowód Uznania” został ustanowiony 15 czerwca 1997 r., przez Krajowy Zjazd Delegatów SBP i zaprojektowany przez artystę plastyka, Zbigniewa Jarockiego.
Zgodnie z regulaminem medal nadaje się osobom oraz instytucjom i organizacjom za dokonania i zasługi istotne dla rozwoju polskiego bibliotekarstwa, czytelnictwa oraz informacji naukowej, na które składają się działania organizacyjne, modernizacyjne, dydaktyczne, badawcze, wydawnicze i popularyzatorskie zarówno w skali krajowej jak i lokalnej.
11 maja nastąpiło uroczyste wręczenie nagród. Dyrektor MBP w Stalowej Woli Ewa Biały oraz przedstawiciel SBP Joanna Rybak wręczyły medale i dyplomy. Na ręce Wójta Gminy Pysznica Łukasza Bajgierowicza - Medal „W dowód uznania” dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy za zasługi dla bibliotekarstwa. Imienny Medal „W dowód uznania” otrzymała również Dyrektor GBP w Pysznicy Joanna Sztaba.
Listy gratulacyjne za wieloletnią pracę i aktywne promowanie czytelnictwa otrzymali także pracownicy biblioteki: Mieczysława Rębisz oraz Justyna Marchut.

01 02 03 04 05 06